Ako prebieha tréning s XBody

XBody vesta
  • Dĺžka tréningu s XBody je 20 minút
  • Klient dostane na prvý tréning špeciálne športové oblečenie s vodivým prostredím
  • Klient dostane oblek XBody s elektródami
  • Tréning začína po nasadení obleku
  • Nastaví sa sila impulzov pre jednotlivé časti tela
  • Nastavené hodnoty každého klienta ostávajú uložené v počítači na ďalší tréning
  • Po nastavení začína tréning pod dohľadom trénera
  • Tréner ukazuje klientovi jednotlivé cviky a polohy a kontroluje správnosť ich prevedenia