Rezervačné pravidlá

  • Rezervácia tréningu je možná iba pre osoby staršie ako 16 rokov
  • V jeden deň si môže každý klient spraviť iba 1 rezerváciu
  • Rezervácia tréningu je možná iba 30 dní dopredu
  • Rezervácia tréningu je možná najneskôr 12 hodín pred tréningom
  • Rezerváciu tréningu je možné zrušiť najneskôr 12 hodín pred začatím tréningu. Ak rezervácia nebola zrušená najneskôr 12 hodín pred tréningom, bude nezrušená rezervácia spoplatnená ako samotný tréning. 

Každá rezervácia je na 40 minút. Samotný tréning s XBody trvá 20 minút. Ostatok času je na prípravu tréningu.

 

Začiatok rezervácie je potrebné dodržať. Na tréning nemeškajte!

 

Svoju rezerváciu si môžete zrušiť alebo zmeniť vo svojom užívateľskom profile najneskôr 12 pred začatím tréningu.  V prípade nedostavenia sa na tréning, bude tréning normálne spoplatnený a odrátaný z permanentky ako bežný vstup.